LU Holding bildar bolaget Asgard Therapeutics med internationella toppforskare

Toppforskare från University of Coimbra i Portugal har flyttat sin forskning till Lunds universitet. Forskarna Filipe Pereira, Cristiana Pires and Fábio Rosa bildar nu bolaget Asgard Therapeutics AB tillsammans med LU Holding, och siktar på att bolaget ska bli först i världen med att ta fram en cancerterapi baserat på omprogrammering av tumörceller för att framkalla immunologisk respons i patienter. https://www.innovation.lu.se/article/lu-holding-bildar-bolaget-asgard-therapeutics-med-internationella-toppforskare